Wordt het weer te droog? Hoe kun je je moestuin daarop voorbereiden ?

In het begin van april is het weer warm en droog geworden. Wordt het zoals afgelopen jaar? Bijna geen regen? Hoe kun je je moestuin hierop voorbereiden zodat je niet onnodig veel met water moeten sjouwen?

Een belangrijke permacultuur principe luidt: Verspil niks…

Onbewust verspillen we veel water. In de moestuin gaat veel water verloren door verdamping:

  • via de bladeren van de plant (transpiratie)
  • direct evaporatie uit de bodem.

Verdamping kun je beperken op verschillende manieren.

  • met een windwering van vaste planten rondom de tuin
  • mulch op de bedden
  • een ‘no-dig’ (niet-spitten) bodembeheer
  • consequent jaarrond opbouwen van organische materiaal in de bodem
  • zo dicht mogelijke beplanting van de bedden, ook jaarrond (met evt. gebruik van groenbemesters).

Over deze opties kun je lezen in: 9 manieren om in de moestuin met droogte om te gaan.

Je kunt nóg een belangrijke maatregel nemen die in mijn ervaring heel veel effect heeft. Gebruik een licht reflecterende mulchlaag.

Licht-reflecterende mulch?

hennep vezel op de de bedden

Mulch komt in alle kleuren voor, van donker (compostlaag) tot licht (stro, hennep en vlasvezel)

Onze ervaring in de afgelopen zomer is dat een dikke mulchlaag die ook het zon(licht) reflecteert de bodem koel houd. Een koele bodem is heel belangrijk voor het goed insijpelen van water. Water kan het makkelijkste de bodem indringen als de bodemtemperatuur lager is dan dat van het water.

Bij een donkere mulchlaag warmt de bodem op. Meestal willen we dat – in het begin van het seizoen – zodat zaden sneller kunnen ontkiemen. Maar zodra het in maart of april te warm wordt, warmt de bodem ook te veel op waardoor regen of water uit de gieter direct afgestoten wordt.

raapstelen met hennepvezel als mulchlaag

Wij gebruiken vlasvezel op onze bedden. Na het inzaaien doen we een dun laagje, en zodra de zaden ontkiemt zijn bouwen we het steeds dikker op. We combineren ook ander (groen) materiaal met de vlaslagen. Door groenmateriaal in een laag onder het vlas aan te brengen zorg je ervoor dat er minder oxidatie optreedt (waardoor de stikstof de lucht in vervliegt i.p.v. dat het materiaal verteert en de bodem in gaat).

Hooi bevat meer stikstof. Voedzaam voro de kloen

Gebruik van afvalstromen

We gebruiken ook vlasvezel omdat het een afvalproduct van de boerderij is. Het wordt gebruikt als strooisel voor de konijnen en cavia’s waardoor er ook meststoffen in zitten.
De mest van cavia’s en konijnen is prima om direct op je groentebedden te doen – als het niet te concentreert is en gemengd met koolstofrijk materiaal zoals vlas!

Zo krijgen we meerdere cirkels rond!