Wat is permacultuur?

Permacultuur is een ontwerpmethode die gebaseerd is op systeemdenken
Heel eenvoudig uitgelegd heeft permacultuur als doel, het creëren van een ‘regeneratieve cultuur’ (ecosysteem herstellend). De ontwerpprincipes (richtlijnen) bieden een manier om te beslissen welke acties nodig zijn om dat te bereiken.

Permacultuur gaat over een holistisch wereldbeeld, het besef dat wij een onderdeel zijn van het hele aardse ecosysteem en dat alles wat we doen een effect op het geheel heeft.
De bedoeling van permacultuur is dat we ons weer gaan invoegen in dat ecologische systeem zodat wij het systeem ondersteunen met onze acties, en het systeem ons vervolgens ook weer ondersteunt.

Hoewel permacultuur eerst hoofdzakelijk voor landbouw gebruikt werd, heeft het zichzelf tegenwoordig ontwikkeld tot een methodiek die toegepast kan worden op alles waar de mens zich mee bezighoudt.

Meer leren? Kom naar een rondleiding bij de boerderij